เพิ่มการตัดสินใจจ้างงานของคุณ

Business Contacts

VYA® ให้บริการโซลูชั่นสองประเภทสำหรับการสรรหาผู้สมัครที่มีความสามารถสูงสำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์: แบบทดสอบก่อนการจ้างงาน ERI®: Employee Reliability Inventory และ  แบบทดสอบประเมินการขาย CCV®: Sales Competence Coefficient

โซลูชั่นเฉพาะเหล่านี้ได้รับการสร้างขึ้นมาสำหรับพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่ละบุคคลสำหรับธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะ การทดสอบการประเมินทางจิตวิทยาออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในขั้นตอน การคัดเลือกบุคลากร ได้ดีขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพของคุณ

VYA® Consulting Group คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การทดสอบการประเมินทางจิตวิทยา สำหรับ การคัดเลือกบุคลากร และ การประเมินผลพนักงาน

เรานำเสนอ การทดสอบทางจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคลากร 2 แบบ ซึ่งคุณสามารถทำการตัดสินใจคัดเลือกได้ดีขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ:

erilogo11-AJUSTADA-300x116

ERI®: EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY

ช่วยในการระบุพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัตหน้าที่และความน่าเชื่อถือสูง

การทดสอบการประเมินการคัดเลือกบุคลากร ERI® ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดย Gerald Borofsky – การศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิชาการเป็นเวลา 25 ปี ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Dr. Borofsky has been a contributor to the development of Congressional policy in the area of pre-employment screening.

แบบทดสอบทางจิตวิทยา ERI® ได้ถูกนำมาใช้กับพนักงานกว่า 5 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆลดอัตราการลาออกได้ 30% และ ลดการดึงตัวพนักงานได้ 29% โดยเฉลี่ย

Business - Vorstellungsgespräch

แบบทดสอบก่อนการจ้างงาน ERI® วัดการประเมินพฤติกรรมเจ็ดด้านของผู้สมัคร

 • มารยาท
 • ความน่าเชื่อถือ
 • การยึดมั่นในหลักการ
 • วุฒิภาวะทางอารมณ์
 • การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 • ความผูกพันต่องานในระยะยาว
 • อิสระจากความแตกแยกจากการปฏิบัติงาน
CCV-300x86

CCV©: SALES COMPETENCE COEFFICIENT

ระบุพนักงานขายที่ดีที่สุด

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® คือ แบบทดสอบการประเมินผลการขาย ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาสำหรับการระบุ พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อบริษัทของคุณ

ผู้สมัคร ตำแหน่งการขาย มักจะนำเสนอสถิติการขาย ที่เหลือเชื่อและประทับใจบนเรซูเม่ต่อแผนกบริหารทรัยากรมนุษย์ แต่ในความเป็นจริง สิ่งนี้ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ความสามารถที่ดีที่สุดเสมอไปในการบรรลุ เป้าหมายการขาย

แบบทดสอบการประเมินผลการขาย CCV®ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการคาดคะเนประสิทธิภาพด้านการขาย ในตำแหน่งการขาย  และ ประวัติการขาย ต่างๆ: พนักงานขายปลีก ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  การขายบริการ การขายประกัน การขายผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และ การขายทางไกล เป็นต้น

นับตั้งแต่ที่ได้มีการสร้างขึ้นมาในปี 2005 แบบทดสอบทางจิตวิทยาCCV® ได้นำไปใช้ในการทดสอบผู้สมัคร CCV® ตำแหน่งการขาย กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการระบุ พนักงานขาย ที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน

Couple consult salesman for domestic kitchen

แบบทดสอบการประเมินผลหน่วยงานขาย CCV® ใช้ ปัจจัยคาดคะเนหกปัจจัยสำหรับ ความสำเร็จด้านการขาย เป็นพื้นฐาน:

 • ความกระตือรือร้น
 • ความคิดริเริ่ม
 • ความเข้มแข็งทางจิตใจ
 • ความสามารถในการโน้มน้าวใจ
 • ความมั่นใจในตนเอง
 • การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การทดสอบการขายทางจิตวิทยา ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ ประเมินผลพนักงานขาย จากสาขาต่างๆดังนี้: การขายปลีก ประกันภัย การธนาคาร คอลเซ็นเตอร์ สินค้าและการบริการโดยทั่วไป เป็นต้น

เครื่องมือทั้งสองประเภทจะช่วยการตัดสินใจการจ้างงานที่ดีขึ้น ทั้ง ERI® Employee Reliability Inventory และ แบบทดสอบการขายทางจิตวิทยา CCV® ดำเนินการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสามรถใช้งานได้โดยผู้ใช้งานจากแผนกต่างๆของบริษัทในตำแหน่งภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและและเวลาของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการ ประเมินผลประสิทธิภาพด้านการขาย ของผู้สมัครและพนักงาน

ลูกค้าของเรา

เป็นผู้แทนจำหน่าย

ประโยชน์ต่างๆจากโซลูชั่นการประเมินของเรา ประกอบด้วย:

 • เป็นระบบที่สร้างผลกำไรสูงสำหรับบริษัทที่นำไปใช้งาน พร้อมการแสดงอัตราค่าตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment หรือ ROI)
 •  เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการใช้หรือวิเคราะห์การประเมินผลของเรา
 • ระบบต่างๆนี้สามารถช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดตำแหน่งการดำเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท
 •  เป็นระบบเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนา
 • สามารถวางระบบอัตโนมัติสำหรับการคัดเลือกบุคคลและการประเมินผล เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

หากท่านทราบวิธีการและสามารถติดต่อเครือข่ายในการนำเสนอโซลูชั่นการประเมินของเราสำหรับบริษัทต่างๆในพื้นที่ของท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้องใช้ERI

ERI® EMPLOYEE RELIABILITY INVENTORY® คือ แบบทดสอบการประเมินการคัดเลือก ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนา ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรที่ดำเนินการโดย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทจากทั่วโลก ช่วยในการระบุพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัตหน้าที่และความน่าเชื่อถือสูง

แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและยกย่องให้เป็นแบบทดสอบที่มีความแม่นยำ แบบทดสอบการประเมินการคัดเลือก ERI® ระบุระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สมัครก่อนได้รับการจ้างงาน แบบทดสอบยังแสดงความเสี่ยงของประวัติตามพื้นฐานตัวแปรด้านพฤติกรรมเจ็ดประการ:

ทำไมต้องใช้CCV

CCV® SALES COMPETENCE COEFFICIENT® คือ แบบทดสอบการประเมินผลการขาย ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาสำหรับการระบุ พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อบริษัทของคุณ

แบบทดสอบการประเมินผลการขาย CCV®ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการคาดคะเนประสิทธิภาพด้านการขาย ในตำแหน่งการขาย  และ ประวัติการขาย ต่างๆ: พนักงานขายปลีก ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  การขายบริการ การขายประกัน การขายผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และ การขายทางไกล เป็นต้น

นับตั้งแต่ที่ได้มีการสร้างขึ้นมาในปี 2005 แบบทดสอบทางจิตวิทยาCCV® ได้นำไปใช้ในการทดสอบผู้สมัคร CCV® ตำแหน่งการขาย กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการระบุ พนักงานขาย ที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน

แบบทดสอบการประเมินผลหน่วยงานขาย CCV® ใช้ ปัจจัยคาดคะเนหกปัจจัยสำหรับ ความสำเร็จด้านการขาย เป็นพื้นฐาน:

ข่าว ข่าวล่าสุด


CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2018

Log in with your credentials

Forgot your details?